Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Liidu reageering olukorra halvenemisele Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas (arutelu)
 4.Autotööstuse kriis (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***II (hääletus)
  
5.2.Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I (hääletus)
  
5.3.Euroopa statistika ***I (hääletus)
  
5.4.Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad * (hääletus)
 6.Pidulik istung – Sir Jonathan Sacks
 7.Hääletused (jätkamine)
  
7.1.Ühise põllumajanduspoliitika muudatused * (hääletus)
  
7.2.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused * (hääletus)
  
7.3.Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) * (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused * – Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord * (arutelu)
 12.Euroopa kosmosepoliitika: kosmosetehnoloogia kasutamine Maal (arutelu)
 13.Kassettlahingumoona konventsioon, mis peab jõustuma enne 2008. aasta lõppu (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Demograafiliste arengusuundade majanduslik ja sotsiaalne mõju (arutelu)
 17.Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevik, nende rahastamine ja suundumus individualiseerimisele (lühiettekanne)
 18.HIV/AIDSi kontroll ja varajane ravi (arutelu)
 19.Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (arutelu)
 20.Mesinduse olukord (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)       
 
Protokoll (117 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (378 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2216 kb) 
 
Protokoll (195 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (149 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (614 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika