Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (rozprava)
 4.Kríza automobilového odvetvia (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***II (hlasovanie)
  
5.2.Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***I (hlasovanie)
  
5.3.Európska štatistika ***I (hlasovanie)
  
5.4.Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza - Sir Jonathan Sacks
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  
7.1.Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * (hlasovanie)
  
7.2.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * (hlasovanie)
  
7.3.Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania * - Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu * (rozprava)
 12.Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi (rozprava)
 13.Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008 (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Demografické trendy - Hospodárske a sociálne dopady (rozprava)
 17.Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii (stručná prezentácia)
 18.HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (rozprava)
 19.Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov * (rozprava)
 20.Situácia vo včelárstve (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (117 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (387 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2222 kb) 
 
Zápisnica (203 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (155 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (616 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia