Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska unionens svar på den försämrade situationen i östra Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 4.Krisen inom bilindustrin (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet ***II (omröstning)
  5.2.Skyldigheter när det gäller offentliggörande och översättning för vissa typer av bolag ***I (omröstning)
  5.3.Europeisk statistik ***I (omröstning)
  5.4.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (omröstning)
 6.Högtidligt möte - Sir Jonathan Sacks
 7.Omröstning (fortsättning)
  7.1.Ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken * (omröstning)
  7.2.Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (omröstning)
  7.3.Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013) * (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning * - Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd * (debatt)
 12.Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden till jorden (debatt)
 13.Konventionen mot klustervapen måste träda i kraft före slutet av 2008 (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Demografiska tendenser - Ekonomiska och sociala konsekvenser (debatt)
 17.Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot individualisering (kortfattad redogörelse)
 18.HIV/AIDS: Upptäckt och behandling på ett tidigt stadium (debatt)
 19.Ändring av "enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden" * (debatt)
 20.Läget för biodlingen (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (167 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (121 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (425 kb) Omröstningar med namnupprop (2222 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (144 kb) Omröstningar med namnupprop (615 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy