Index 
Proces-verbal
PDF 204kWORD 125k
Miercuri, 19 noiembrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (dezbatere)
 4.Crizele din sectorul automobilelor (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă ***II (vot)
  
5.2.Obligaţii de publicare şi traducere impuse anumitor forme de societăți ***I (vot)
  
5.3.Statistici europene ***I (vot)
  
5.4.Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC * (vot)
 6.Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sacks
 7.Votare (continuare)
  
7.1.Modificări aduse politicii agricole comune * (vot)
  
7.2.Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) * (vot)
  
7.3.Orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea rurală (2007-2013) * (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate * - Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă * (dezbatere)
 12.Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (dezbatere)
 13.Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Tendinţe demografice - Impact economic şi social (dezbatere)
 17.Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (prezentare succintă)
 18.HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (dezbatere)
 19.Modificarea Regulamentului unic OCP * (dezbatere)
 20.Situaţia apicolă (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.

°
° ° °

A intervenit Paul van Buitenen, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat Comisiei să ofere lămuriri privind continuarea procedurii referitoare la raportul Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008), care va fi dezbătut mâine dimineaţă (punctul 4 al PV din 20.11.2008).


2. Depunere de documente

Documentul următor a fost depus de comisia BUDG:

- Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 Secţiunea VI- Comitetul economic şi social european (2008/2287(BUD)) – Comisia BUDG - Raportor: Ville Itälä (A6-0453/2008)


3. Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

După ce a luat act de cererea adresată de Paul van Buitenen (punctul 1 al PV din 19.11.2008), Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Jürgen Schröder, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Koenraad Dillen, neafiliat, Colm Burke, Ana Maria Gomes, Luca Romagnoli, Geoffrey Van Orden şi Genowefa Grabowska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Ribeiro e Castro, Ioan Mircea Paşcu, Bart Staes, Jim Allister, Jas Gawronski şi Anne Van Lancker.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Benita Ferrero-Waldner.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Frithjof Schmidt, Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la conflictul din Republica Democratică Congo (B6-0590/2008),

- Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la reacția UE la înrăutățirea situației în estul Republicii Democrate Congo (B6-0591/2008),

- Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Marios Matsakis, Fiona Hall, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, referitoare la deteriorarea situației în estul Republicii Democratice Congo (B6-0592/2008)

- Jürgen Schröder, în numele Grupului PPE-DE, referitoare la reacția UE la înrăutățirea situației în estul Republicii Democrate Congo (B6-0593/2008),

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (B6-0594/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, referitoare la reacția UE la situația în curs de deteriorare din estul Republicii Democratice Congo (B6-0595/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 20.11.2008.


4. Crizele din sectorul automobilelor (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Crizele din sectorul automobilelor

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Vito Bonsignore, în numele Grupului PPE-DE, Robert Goebbels, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Werner Langen, Matthias Groote, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Monica Giuntini, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Martin Callanan şi Ivo Belet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pierre Pribetich, Dumitru Oprea, Ieke van den Burg, Marie Anne Isler Béguin, Kurt Joachim Lauk, Inés Ayala Sender, Gabriele Albertini şi Dorette Corbey.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Günter Verheugen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 11.25 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.35)


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă [09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Karin Scheele (A6-0425/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0546)


5.2. Obligaţii de publicare şi traducere impuse anumitor forme de societăți ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0547)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0547)


5.3. Statistici europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0548)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0548)


5.4. Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0549)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0549)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

6. Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sacks

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia alocuţiunii lui Sir Jonathan Sacks, Marele Rabin al congregaţiilor ebraice unite din Commonwealth.


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

7. Votare (continuare)

7.1. Modificări aduse politicii agricole comune * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0550)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0550)


7.2. Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0551)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0551)


7.3. Orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea rurală (2007-2013) * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/144/CE privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltarea rurală (perioada de programare 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0552)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0552)


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Raport Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski şi Seán Ó Neachtain

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 şi Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi şi Mairead McGuinness

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov şi Albert Deß

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 şi Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 şi Raport Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Brigitte Fouré a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Andreas Schwab - A6-0349/2008.


(Şedinţa, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate * - Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (supleant al autorului) a prezentat raportul A6-0432/2008.

Patrick Gaubert şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Danutė Budreikaitė (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Jan Tadeusz Masiel (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Rumiana Jeleva (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Kinga Gál, în numele Grupului PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE, Bogusław Rogalski, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Carl Lang, neafiliat, Carlos Coelho şi Wolfgang Kreissl-Dörfler.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl şi Genowefa Grabowska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski şi Janusz Onyszkiewicz.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber şi Patrick Gaubert.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 20.11.2008 şi punctul 6.6 al PV din 20.11.2008.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

12. Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (dezbatere)

Întrebare orală (O-0111/2008) adresată de Pierre Pribetich, în numele Comisiei ITRE, Consiliului: Politica spațială europeană: Europa și spațiul (B6-0482/2008)

Întrebare orală (O-0112/2008), adresată de Pierre Pribetich, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Politica spațială europeană: Europa și spațiul (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich a dezvoltat întrebările orale.

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării orale B6-0482/2008.

Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării orale B6-0483/2008.

Au intervenit: Etelka Barsi-Pataky, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Giles Chichester şi Teresa Riera Madurell.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Janusz Onyszkiewicz.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Günter Verheugen.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Angelika Niebler, în numele Comisiei ITRE, referitoare la politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (B6-0582/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 20.11.2008.


13. Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (dezbatere)

Întrebare orală (O-0110/2008/rév1) adresată de Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Ģirts Valdis Kristovskis, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer şi Stefano Zappalà, Consiliului: Convenția privind muniția cu fragmentare trebuie să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2008. (B6-0481/2008)

Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis şi Luisa Morgantini au dezvoltat întrebarea orală.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Stefano Zappalà a dezvoltat întrebarea orală.

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Richard Howitt, în numele Grupului PSE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, şi Jean-Pierre Jouyet.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber, Elizabeth Lynne şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, referitoare la Convenţia privind muniţia cu fragmentare (B6-0588/2008),

- Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL (B6-0589/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 20.11.2008.


14. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0484/2008).

Prima parte

Întrebarea 33 (Stavros Arnaoutakis): Informarea cetăţenilor cu privire la măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a-i proteja de criza financiară internaţională

Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack şi Danutė Budreikaitė.

Întrebarea 34 (Bogusław Sonik): Armonizarea nivelului de alcoolemie a şoferilor în Uniunea Europeană

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried şi Colm Burke.

Întrebarea 35 (Katerina Batzeli): Acord internaţional pe tema „Comunicarea în parteneriat cu privire la Europa”

Margot Wallström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Katerina Batzeli, Reinhard Rack şi Marian Harkin.

A doua parte

Întrebarea 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Informarea europenilor cu privire la participarea la alegerile europene

Margot Wallström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea şi Gay Mitchell.

A intervenit Josu Ortuondo Larrea.

Întrebarea 37 (Georgios Papastamkos): Strategia de comunicare a Comisiei cu privire la referendumul din Irlanda

Margot Wallström a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos, Armando França şi Mairead McGuinness.

Întrebările de la 38 la 41 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebarea 49 (Manuel Medina Ortega): Migraţiile intraafricane

Margot Wallström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega.

A intervenit Colm Burke cu privire la organizarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebarea 50 (Luis Yañez-Barnuevo García): Deschiderea unui dialog cu Cuba

Margot Wallström a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Antonio Masip Hidalgo (supleant al autorului).

Întrebările de la 51 la 58 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebarea 43 (Emmanouil Angelakas): Europa sau un loc mai atractiv pentru cercetători

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Emmanouil Angelakas, Paul Rübig şi Gay Mitchell.

A intervenit Bernd Posselt.

Întrebarea 44 (Seán Ó Neachtain): Finanţarea tehnologiilor ecologice

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Seán Ó Neachtain.

A intervenit Avril Doyle.

Întrebarea 42 (Bernd Posselt): Clonajul

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 45 (Avril Doyle): Consiliul European al Cercetării

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Avril Doyle.

Întrebarea 46 (Gay Mitchell): Analiza etică a finanţării activităţilor de cercetare desfăşurate în temeiul celui de-al 7-lea program-cadru

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Gay Mitchell şi Marco Cappato.

Au intervenit: Gay Mitchell şi Colm Burke cu privire la organizarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebările 47, 48, 60-65, 67-80, şi 82-84 vor primi răspunsuri scrise (a se vedea anexa la stenogramă).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.50, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PSE şi a Grupului UEN următoarele solicitări de numire:

BUDG: Glenn Bedingfield, care îl înlocuieşte pe Louis Grech

CONT: Aurelio Juri

ECON: Louis Grech

ITRE: Antonio Mussa

AFCO: Aurelio Juri

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Javier Moreno Sánchez, care îl înlocuieşte pe Kader Arif, şi Ulrich Stockmann, care îl înlocuieşte pe Armando França

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Aurelio Juri

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


16. Tendinţe demografice - Impact economic şi social (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Tendinţe demografice - Impact economic şi social

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janez Potočnik (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Jan Andersson, în numele Grupului PSE, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Guntars Krasts, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, neafiliat, Othmar Karas, Françoise Castex, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Irena Belohorská, Gabriela Creţu, Samuli Pohjamo şi Jan Cremers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Toomas Savi, Avril Doyle şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (prezentare succintă)

Raport referitor la viitorul sistemelor de asigurare socială și de pensii: finanțarea lor și tendința de individualizare [2007/2290(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 20.11.2008.


18. HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janez Potočnik (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Zita Gurmai, în numele Grupului PSE, Georgs Andrejevs, în numele Grupului ALDE, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman şi Toomas Savi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke şi Mairead McGuinness.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Janez Potočnik.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh şi Anne Van Lancker, în numele Grupului PSE, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs, în numele Grupului ALDE, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0583/2008),

- Satu Hassi şi Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0584/2008),

- John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki şi Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0586/2008),

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la HIV/sida: diagnostic şi tratament precoce (B6-0587/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 20.11.2008.


19. Modificarea Regulamentului unic OCP * (dezbatere)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Neil Parish (A6-0368/2008)

Neil Parish şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Christa Klaß, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Vladimír Železný, în numele Grupului IND/DEM, şi Esther Herranz García.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß şi James Nicholson.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Neil Parish.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 20.11.2008.


20. Situaţia apicolă (dezbatere)

Întrebare orală (O-0104/2008) adresată de Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Situația apicolă (B6-0480/2008)

Neil Parish a dezvoltat întrebarea orală.

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Francesco Ferrari, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski şi James Nicholson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling şi Zdzisław Zbigniew Podkański.

A intervenit Janez Potočnik.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, referitoare la la situaţia din sectorul apicol (B6-0579/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 20.11.2008.


21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 415.623/OJJE).


22. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar general

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate