Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 20 listopada 2008 r. - Strasburg

3. Prezentacja rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2007
Pełne sprawozdanie

Vítor Manuel da Silva Caldeira (przewodniczący Trybunału Obrachunkowego) przedstawił sprawozdanie roczne swojej instytucji.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE, Herbert Bösch w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Ashley Mote niezrzeszony, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber i Paulo Casaca.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, ubolewając również z powodu nieobecności Rady, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, najpierw w sprawie wystąpienia Joségo Javiera Pomésa Ruiza, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange i Rumiana Jeleva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova i Christopher Heaton-Harris.

Głos zabrali: Vítor Manuel da Silva Caldeira i Siim Kallas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności