Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0394/2008

Внесени текстове :

A6-0394/2008

Разисквания :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0553

Протокол
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург

4. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE-DE, Herbert Bösch, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin и Herbert Bösch, който направи лично изявление в отговор на изказването на Hans-Peter Martin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris и Paul Rübig.

Изказаха се: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, също така по повод изказването на Hans-Peter Martin, с Hans-Peter Martin който направи лично изявление в отговор на изказването на Ingeborg Gräßle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност