Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0394/2008

Ingediende teksten :

A6-0394/2008

Debatten :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Stemmingen :

PV 20/11/2008 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0553

Notulen
Donderdag 20 november 2008 - Straatsburg

4. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-DE-Fractie, Herbert Bösch, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin en Herbert Bösch, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Hans-Peter Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, eveneens over de woorden van Hans-Peter Martin, en Hans-Peter Martin voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Ingeborg Gräßle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 20.11.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid