Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0394/2008

Teksty złożone :

A6-0394/2008

Debaty :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Głosowanie :

PV 20/11/2008 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0553

Protokół
Czwartek, 20 listopada 2008 r. - Strasburg

4. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE-DE, Herbert Bösch w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin oraz Herbert Bösch - w sprawie osobistej związanej z wystąpieniem Hansa-Petera Martina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, również w związku z wystąpieniem Hansa-Petera Martina, oraz Hans-Peter Martin - w sprawie osobistej związanej z wystąpieniem Ingeborg Gräßle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 20.11.2008 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności