Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0394/2008

Predkladané texty :

A6-0394/2008

Rozpravy :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0553

Zápisnica
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg

4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle uviedla správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezávislý poslanec, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin a Herbert Bösch s osobným vyhlásením k vystúpeniu Hans-Petera Martina.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris a Paul Rübig.

Vystúpili títo poslanci: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, taktiež k vystúpeniu Hans-Petera Martina, a Hans-Peter Martin s osobným vyhlásením k vystúpeniu Ingeborg Gräßle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 20.11.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia