Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0085/2008 (B6-0479/2008)

Разисквания :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург

5. Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0085/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: преразглеждане на Препоръка 2001/331/EО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Caroline Jackson, от името на групата PPE-DE, Genowefa Grabowska, от името на групата PSE, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu и Siim Kallas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký и Caroline Jackson, от името на комисията ENVI, относно преразглеждане на Препоръка 2001/331/CE за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (B6-0580/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 20.11.2008 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност