Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0085/2008 (B6-0479/2008)

Συζήτηση :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

5. Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0085/2008) που κατέθεσε ο Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (B6-0479/2008)

Ο Miroslav Ouzký αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Caroline Jackson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu και Siim Kallas.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Miroslav Ouzký και Caroline Jackson, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (B6-0580/2008)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου