Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0085/2008 (B6-0479/2008)

Debatten :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 20 november 2008 - Straatsburg

5. Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0085/2008) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký licht de mondelinge vraag toe.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie, Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu en Siim Kallas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Miroslav Ouzký en Caroline Jackson, namens de Commissie ENVI, over de toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (B6-0580/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 20.11.2008.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid