Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0581/2008

Συζήτηση :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2008 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0566

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.14. HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 και B6-0587/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0581/2008

(αντικαθιστά τις B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 και B6-0587/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Αντώνιος Τρακατέλλης, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0566)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου