Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.2. Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.3. Специален доклад на Европейския омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.4. Социалноосигурителни системи и пенсии (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

6.5. Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * (гласуване)

6.6. Процедура за единно разрешително за работа * (гласуване)

6.7. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (гласуване)

6.8. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * (гласуване)

6.9. Използване на досиетата на пътниците (PNR – Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (гласуване)

6.10. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)

6.11. Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)

6.12. Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (гласуване)

6.13. Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)

6.14. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)

6.15. Състоянието на пчеларството (гласуване)

6.16. Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност