Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

6.2. Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

6.3. Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

6.4. Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

6.5. Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci * (hlasování)

6.6. Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení * (hlasování)

6.7. Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů * (hlasování)

6.8. Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * (hlasování)

6.9. Evropská unie a PNR (hlasování)

6.10. Finanční pomoc členským státům (hlasování)

6.11. Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo (hlasování)

6.12. Evropská vesmírná politika: Evropa a vesmír (hlasování)

6.13. Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (hlasování)

6.14. HIV/AIDS: zjištění a včasná léčba (hlasování)

6.15. Situace ve včelařství (hlasování)

6.16. Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí