Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.3. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταγγελία 1487/2005/GG (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.4. Το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατοκίμευση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.5. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης * (ψηφοφορία)

6.6. Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας * (ψηφοφορία)

6.7. Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ * (ψηφοφορία)

6.8. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

6.9. Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένα PNR (ψηφοφορία)

6.10. Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)

6.11. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ψηφοφορία)

6.12. Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Η Ευρώπη και το Διάστημα (ψηφοφορία)

6.13. Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008 (ψηφοφορία)

6.14. HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (ψηφοφορία)

6.15. Κατάσταση στη μελισσοκομία (ψηφοφορία)

6.16. Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου