Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

6. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


6.1. Määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) muutmine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.2. Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 8/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.3. Euroopa ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Liidu Nõukogule kaebuse 1487/2005/GG asjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.4. Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevik, nende rahastamine ja suundumus individualiseerimisele (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.5. Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused * (hääletus)

6.6. Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord * (hääletus)

6.7. Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (hääletus)

6.8. Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * (hääletus)

6.9. Euroopa Liit ja reisijaandmed (PNR) (hääletus)

6.10. Rahaline abi liikmesriikidele (hääletus)

6.11. Euroopa Liidu reageering olukorra halvenemisele Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas (hääletus)

6.12. Euroopa kosmosepoliitika: kosmosetehnoloogia kasutamine Maal (hääletus)

6.13. Kassettlahingumoona konventsioon, mis peab jõustuma enne 2008. aasta lõppu (hääletus)

6.14. HIV/AIDSi kontroll ja varajane ravi (hääletus)

6.15. Mesinduse olukord (hääletus)

6.16. Soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika