Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 20 noiembrie 2008 - Strasbourg

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.2. Proiect de buget rectificativ nr. 8/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.3. Raport special prezentat Parlamentului European de Ombudsmanul European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene privind plângerea nr. 1487/2005/GG (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.4. Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

6.5. Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate * (vot)

6.6. Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă * (vot)

6.7. Modificarea Regulamentului unic OCP * (vot)

6.8. Mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre * (vot)

6.9. Uniunea Europeană şi PNR (vot)

6.10. Sprijin financiar acordat statelor membre (vot)

6.11. Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (vot)

6.12. Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (vot)

6.13. Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (vot)

6.14. HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (vot)

6.15. Situaţia apicolă (vot)

6.16. Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate