Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.2. Opravný rozpočet č. 8/2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.3. Osobitná správa európskeho ombudsmana pre Európsky parlament v súvislosti s návrhom odporúčania pre Radu Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.4. Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

6.5. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania * (hlasovanie)

6.6. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu * (hlasovanie)

6.7. Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov * (hlasovanie)

6.8. Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov * (hlasovanie)

6.9. Európska únia a údaje PNR (hlasovanie)

6.10. Finančná pomoc pre členské štáty (hlasovanie)

6.11. Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (hlasovanie)

6.12. Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi (hlasovanie)

6.13. Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008 (hlasovanie)

6.14. HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (hlasovanie)

6.15. Situácia vo včelárstve (hlasovanie)

6.16. Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia