Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Доклад Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Доклад Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling и Anja Weisgerber

ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Състоянието на пчеларството - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges и Astrid Lulling

Правна информация - Политика за поверителност