Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Έκθεση Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Έκθεση Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling και Anja Weisgerber

HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Κατάσταση στη μελισσοκομία - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges και Astrid Lulling

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου