Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg

7. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Mietintö: Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Mietintö: Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling ja Anja Weisgerber

HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Euroopan unionin vastaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosan heikentyneeseen tilanteeseen - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Mehiläishoidon tilanne - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges ja Astrid Lulling

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö