Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 20 listopada 2008 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Sprawozdanie Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Sprawozdanie Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling i Anja Weisgerber

HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Sytuacja w sektorze pszczelarstwa - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges i Astrid Lulling

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności