Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Správa: Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Správa: Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling a Anja Weisgerber

HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Situácia vo včelárstve - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges a Astrid Lulling

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia