Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg

11. Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastamine) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Nõukogu 18. novembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab järgmisel päeval, 21.11.2008.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika