Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení)
 3.Předložení výroční právy Účetního dvora – 2007
 4.Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (rozprava)
 5.Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci * (hlasování)
  
6.6.Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení * (hlasování)
  
6.7.Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů * (hlasování)
  
6.8.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * (hlasování)
  
6.9.Evropská unie a PNR (hlasování)
  
6.10.Finanční pomoc členským státům (hlasování)
  
6.11.Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo (hlasování)
  
6.12.Evropská vesmírná politika: Evropa a vesmír (hlasování)
  
6.13.Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (hlasování)
  
6.14.HIV/AIDS: zjištění a včasná léčba (hlasování)
  
6.15.Situace ve včelařství (hlasování)
  
6.16.Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 11.Oznámení společných postojů Rady
 12.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Somálsko
  
12.2.Trest smrti v Nigérii
  
12.3.Věc rodiny al-Kurd
 13.Hlasování
  
13.1.Somálsko (hlasování)
  
13.2.Trest smrti v Nigérii (hlasování)
  
13.3.Věc rodiny al-Kurd (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Převody prostředků
 18.Předložení dokumentů
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (271 kb) Prezenční listina (54 kb)       
 
Zápis (201 kb) Prezenční listina (22 kb) Výsledky hlasování (482 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (633 kb) 
 
Zápis (227 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (185 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (329 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí