Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rahaline abi liikmesriikidele (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Kontrollikoja 2007. aasta aruande tutvustus
 4.Määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) muutmine ***I (arutelu)
 5.Soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamine (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) muutmine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.2.Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 8/2008 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.3.Euroopa ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Liidu Nõukogule kaebuse 1487/2005/GG asjas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevik, nende rahastamine ja suundumus individualiseerimisele (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused * (hääletus)
  
6.6.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord * (hääletus)
  
6.7.Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (hääletus)
  
6.8.Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * (hääletus)
  
6.9.Euroopa Liit ja reisijaandmed (PNR) (hääletus)
  
6.10.Rahaline abi liikmesriikidele (hääletus)
  
6.11.Euroopa Liidu reageering olukorra halvenemisele Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas (hääletus)
  
6.12.Euroopa kosmosepoliitika: kosmosetehnoloogia kasutamine Maal (hääletus)
  
6.13.Kassettlahingumoona konventsioon, mis peab jõustuma enne 2008. aasta lõppu (hääletus)
  
6.14.HIV/AIDSi kontroll ja varajane ravi (hääletus)
  
6.15.Mesinduse olukord (hääletus)
  
6.16.Soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 11.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Somaalia
  
12.2.Surmanuhtlus Nigeerias
  
12.3.Al-Kurdi perekonna juhtum
 13.Hääletused
  
13.1.Somaalia (hääletus)
  
13.2.Surmanuhtlus Nigeerias (hääletus)
  
13.3.The case of the al-Kurd family (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Esitatud dokumendid
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (268 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)       
 
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (419 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (963 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (169 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (316 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika