Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2008 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Finansinė pagalba valstybėms narėms (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 3.Audito Rūmų metų pranešimo pateikimas – 2007 m.
 4.Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (diskusijos)
 5.Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projekto (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Specialusis Europos ombudsmeno pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai projektu dėl skundo 1487/2005/GG (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.Socialinės apsaugos sistemos ir pensijos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygos * (balsavimas)
  6.6.Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra * (balsavimas)
  6.7.Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo keitimas * (balsavimas)
  6.8.Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * (balsavimas)
  6.9.Europos Sąjunga ir PNR duomenys (balsavimas)
  6.10.Finansinė pagalba valstybėms narėms (balsavimas)
  6.11.Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą (balsavimas)
  6.12.Europos kosmoso politika: Europa ir kosmosas (balsavimas)
  6.13.Konvencijos dėl skeveldrinių šaudmenų įsigaliojimo iki 2008 m. pabaigos būtinumas (balsavimas)
  6.14.ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir gydymas (balsavimas)
  6.15.Padėtis bitininkystės sektoriuje (balsavimas)
  6.16.Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 11.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 12.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  12.1.Somalis
  12.2.Mirties bausmė Nigerijoje
  12.3.al-Kurd šeimos atvejis
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Somalis (balsavimas)
  13.2.Mirties bausmė Nigerijoje (balsavimas)
  13.3.Al-Kurd šeimos atvejis (balsavimas)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Asignavimų perkėlimas
 18.Gauti dokumentai
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 20.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 22.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (266 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (54 kb)       
 
Protokolas (206 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (22 kb) Balsavimo rezultatai (439 kb) Vardinis balsavimas (633 kb) 
 
Protokolas (228 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (61 kb) Balsavimo rezultatai (176 kb) Vardinis balsavimas (320 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika