Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 20 ta' Novembru 2008 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri – 2007
 4.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (dibattitu)
 5.Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.L-abbozz ta' baġit li jemenda Nru 8/2008: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fl-ilment 1487/2005/GG (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Il-futur tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet, il-finanzjament tagħhom u x-xejra lejn l-individwalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin * (votazzjoni)
  
6.6.Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol * (votazzjoni)
  
6.7.Emenda tar-Regolament Waħdieni dwar id-WTO * (votazzjoni)
  
6.8.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  
6.9.L-Unjoni Ewropea u data PNR (votazzjoni)
  
6.10.Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (votazzjoni)
  
6.11.Risposta tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  
6.12.Politika spazjali Ewropea: l-Ewropa u l-ispazju (votazzjoni)
  
6.13.Il-bżonn tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar l-armi ta' tip "cluster" qabel l-aħħar tal-2008 (votazzjoni)
  
6.14.HIV/AIDS: Screening u kura preventiva (votazzjoni)
  
6.15.Is-sitwazzjoni tat-trobbija tan-naħal (votazzjoni)
  
6.16.Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 11.Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
12.1.Is-Somalja
  
12.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja
  
12.3.Il-każ tal-familja al-Kurd
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Is-Somalja (votazzjoni)
  
13.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja (votazzjoni)
  
13.3.Il-każ tal-familja al-Kurd (votazzjoni)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Dati tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (271 kb) Reġistru tal-attendenza (54 kb)       
 
Minuti (208 kb) Reġistru tal-attendenza (22 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (446 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (962 kb) 
 
Minuti (231 kb) Reġistru tal-attendenza (62 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (181 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (318 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza