Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 20 listopada 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pomoc finansowa dla państw członkowskich (złożone projekty rezolucji)
 3.Prezentacja rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2007
 4.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (debata)
 5.Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Budżet korygujący nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji * (głosowanie)
  
6.6.Procedura dotycząca jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę * (głosowanie)
  
6.7.Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku * (głosowanie)
  
6.8.Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich * (głosowanie)
  
6.9.Unia Europejska i dane o pasażerach (głosowanie)
  
6.10.Pomoc finansowa dla państw członkowskich (głosowanie)
  
6.11.Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo (głosowanie)
  
6.12.Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: Europa i przestrzeń kosmiczna (głosowanie)
  
6.13.Konieczność wejścia w życie konwencji w sprawie amunicji kasetowej (głosowanie)
  
6.14.HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie (głosowanie)
  
6.15.Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (głosowanie)
  
6.16.Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 11.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Kara śmierci w Nigerii
  
12.3.Sprawa rodziny al-Kurd
 13.Głosowanie
  
13.1.Somalia (głosowanie)
  
13.2.Kara śmierci w Nigerii (głosowanie)
  
13.3.Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przesunięcie środków
 18.Składanie dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (264 kb) Lista obecności (54 kb)       
 
Protokół (207 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (429 kb) Wyniki głosowań imiennych (792 kb) 
 
Protokół (232 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (179 kb) Wyniki głosowań imiennych (318 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności