Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Finančná pomoc pre členské štáty (predložené návrhy uznesení)
 3.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2007
 4.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***I (rozprava)
 5.Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Opravný rozpočet č. 8/2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Osobitná správa európskeho ombudsmana pre Európsky parlament v súvislosti s návrhom odporúčania pre Radu Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania * (hlasovanie)
  
6.6.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu * (hlasovanie)
  
6.7.Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov * (hlasovanie)
  
6.8.Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov * (hlasovanie)
  
6.9.Európska únia a údaje PNR (hlasovanie)
  
6.10.Finančná pomoc pre členské štáty (hlasovanie)
  
6.11.Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (hlasovanie)
  
6.12.Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi (hlasovanie)
  
6.13.Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008 (hlasovanie)
  
6.14.HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (hlasovanie)
  
6.15.Situácia vo včelárstve (hlasovanie)
  
6.16.Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 11.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Somálsko
  
12.2.Trest smrti v Nigérii
  
12.3.Prípad rodiny al-Kurd
 13.Hlasovanie
  
13.1.Somálsko (hlasovanie)
  
13.2.Trest smrti v Nigérii (hlasovanie)
  
13.3.Prípad rodiny al-Kurd (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Predložené dokumenty
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (54 kb)       
 
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovania (432 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (958 kb) 
 
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (178 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (318 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia