Index 
Jegyzőkönyv
PDF 232kWORD 211k
2008. november 20., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Pénzügyi segítség a tagállamoknak (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A Számvevőszék 2007-es éves jelentésének ismertetése
 4.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása ***I (vita)
 5.A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló 8/2008. számú költségvetés-módosítási tervezete (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az európai ombudsman által az 1487/2005/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően az Európai Parlament részére készített különjelentés (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.A társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerek jövője: finanszírozásuk és az egyénre szabott biztosítások felé mutató tendencia (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.Harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei * (szavazás)
  
6.6.A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás * (szavazás)
  
6.7.Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása * (szavazás)
  
6.8.Pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * (szavazás)
  
6.9.Az Európai Unió és PNR-adatok (szavazás)
  
6.10.Pénzügyi segítség a tagállamoknak (szavazás)
  
6.11.Az Európai Unió válasza a Kongói Demokratikus Köztársaságban romló helyzetre (szavazás)
  
6.12.Európai űrpolitika: Európa és a világűr (szavazás)
  
6.13.A kazettás bombákról szóló egyezmény 2008 vége előtti hatálybalépésének szükségessége (szavazás)
  
6.14.HIV/AIDS: szűrés és korai kezelés (szavazás)
  
6.15.A méhészet helyzete (szavazás)
  
6.16.A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 11.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.Szomália
  
12.2.Halálbüntetés Nigériában
  
12.3.Az al-Kurd család ügye
 13.Szavazások órája
  
13.1.Szomália (szavazás)
  
13.2.Halálbüntetés Nigériában (szavazás)
  
13.3.Az al-Kurd család ügye (szavazás)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 17.Előirányzatok átcsoportosítása
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontjai
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Pénzügyi segítség a tagállamoknak (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Pénzügyi segítség a tagállamoknak

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.11.18 (2008.11.18-i jegyzőkönyv 15. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a tagállamok folyó fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást biztosító mechanizmus kialakításáról (B6-0614/2008)

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 6.10. pont .


3. A Számvevőszék 2007-es éves jelentésének ismertetése

Vítor Manuel da Silva Caldeira (a Számvevőszék elnöke) ismerteti intézménye éves jelentését.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Herbert Bösch, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, független, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber és Paulo Casaca.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, aki többek között a Tanács hiányzását kifogásolja, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, először José Javier Pomés Ruiz felszólalásával kapcsolatban, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange és Rumiana Jeleva.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova és Christopher Heaton-Harris.

Felszólal: Vítor Manuel da Silva Caldeira és Siim Kallas.

A vitát berekesztik.


4. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása ***I (vita)

Jelentés az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Herbert Bösch, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin és Herbert Bösch, személyes észrevételt tesz Hans-Peter Martin felszólalása kapcsán.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris és Paul Rübig.

Felszólal: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, többek között Hans-Peter Martin felszólalásával kapcsolatban, és Hans-Peter Martin, aki személyes észrevételt tesz Ingeborg Gräßle felszólalása kapcsán.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 6.1. pont .


5. A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0085/2008) felteszi: Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Caroline Jackson, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Genowefa Grabowska, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu és Siim Kallas.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Miroslav Ouzký és Caroline Jackson, az ENVI bizottság nevében, a tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálatáról (B6-0580/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 6.16. pont .

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0553)


6.2. Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló 8/2008. számú költségvetés-módosítási tervezete (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló 8/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről [2008/2287(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0554)


6.3. Az európai ombudsman által az 1487/2005/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően az Európai Parlament részére készített különjelentés (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman által az 1487/2005/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően az Európai Parlament részére készített különjelentésről [2008/2072(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0555)


6.4. A társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerek jövője: finanszírozásuk és az egyénre szabott biztosítások felé mutató tendencia (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszerek jövője: finanszírozásuk és az egyénre szabott biztosítások felé mutató tendenciáról [2007/2290(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0556)


6.5. Harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei * (szavazás)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0557)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0557)


6.6. A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás * (szavazás)

Jelentés a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0558)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0558)

Felszólalások a szavazásról:

A 14. módosításról szóló szavazás előtt Robert Goebbels visszatér az 1. módosításról szóló szavazásra, amelynek a megismétlését kéri (az elnök asszony elutasítja a visszatérést ehhez a szavazáshoz, és megerősíti, hogy a szavazás eredménye elfogadásra került).


6.7. Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása * (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P6_TA(2008)0559)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0559)


6.8. Pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * (szavazás)

Jelentés a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0560)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0560)

Felszólalások a szavazásról:

Pervenche Berès az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


6.9. Az Európai Unió és PNR-adatok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0615/2008

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.10.20 (2008.10.20-i jegyzőkönyv 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványt 2008.11.20-án hirdették ki (2008.11.20-i jegyzőkönyv 2. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Felszólal: Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke), Sophia in 't Veld és Daniel Cohn-Bendit.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0561)


6.10. Pénzügyi segítség a tagállamoknak (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0614/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0562)


6.11. Az Európai Unió válasza a Kongói Demokratikus Köztársaságban romló helyzetre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 és B6-0595/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0590/2008

(amely a B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 és B6-0595/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jürgen Schröder, Colm Burke és Geoffrey Van Orden, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében
Frithjof Schmidt és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0563)

(A B6-0591/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

Pasqualina Napoletano szóbeli módosítást terjeszt elő az 1. módosításhoz.

Mivel több mint 40 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás elfogadásával szemben, azt elvetették.


6.12. Európai űrpolitika: Európa és a világűr (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0582/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0564)


6.13. A kazettás bombákról szóló egyezmény 2008 vége előtti hatálybalépésének szükségessége (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0588/2008 és B6-0589/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0589/2008

Elfogadva (P6_TA(2008)0565)

(A B6-0588/2008 állásfoglalásra irányuló indítványt visszavonták.)


6.14. HIV/AIDS: szűrés és korai kezelés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 és B6-0587/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0581/2008

(amely a B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 és B6-0587/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin és Colm Burke, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh és Anne Van Lancker, a(z) PSE képviselőcsoport nevében
Georgs Andrejevs, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,
Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0566)


6.15. A méhészet helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0579/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0567)


6.16. A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0580/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0568)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Gabriele Stauner-jelentés - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Ewa Klamt-jelentés - A6-0432/2008: Philip Claeys

Neil Parish-jelentés - A6-0368/2008: Astrid Lulling és Anja Weisgerber

HIV/AIDS: szűrés és korai kezelés - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Az Európai Unió válasza a Kongói Demokratikus Köztársaságban romló helyzetre - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

A méhészet helyzete - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges és Astrid Lulling


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


10. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Aldo Patriciello kérelmezte az elnökségtől mentelmi jogának és kiváltságainak a campobassói (Olaszország) bíróságon folyó büntetőeljárás keretében történő fenntartását.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
utalva: illetékes: EMPL

- A Tanács által 2008. november 18-án elfogadott közös álláspont a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
utalva: illetékes: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2008.11.21.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.11.18-i jegyzőkönyv 2. pont .)


12.1. Szomália

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 és B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki és Urszula Gacek előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Tadeusz Zwiefka.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke és Marcin Libicki.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 13.1. pont .


12.2. Halálbüntetés Nigériában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 és B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki és Michael Gahler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė és Zdzisław Zbigniew Podkański.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 13.2. pont .


12.3. Az al-Kurd család ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 és B6-0613/2008

Felszólal: Marios Matsakis (szerző) először a 2008.07.09-i felszólalása által kiváltott reakciókkal kapcsolatban (2008.07.09-i jegyzőkönyv 15. pont ), majd előterjeszti a B6-0608/2008 állásfoglalásra irányuló indítványt.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki és Bernd Posselt előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jana Hybášková, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Proinsias De Rossa, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, többek között a szóbeli módosításoknak a csütörtök délután szavazásra bocsátott szövegekhez történő előterjesztésének lehetőségéről (az elnök felidézi a vonatkozó rendelkezéseket), Marios Matsakis, ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban, Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, először ugyanebben a témában (az elnök hangsúlyozza a szóbeli módosítások sajátos jellegét), és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Paulo Casaca.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv 13.3. pont .


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Szomália (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 és B6-0601/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0596/2008

(amely a B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 és B6-0601/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt és Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet és Raimon Obiols i Germà, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,
Margrete Auken és Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Esko Seppänen és Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0569)


13.2. Halálbüntetés Nigériában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 és B6-0607/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0602/2008

(amely a B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 és B6-0607/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Pasqualina Napoletano és Alain Hutchinson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Marios Matsakis, Marco Cappato és Marco Pannella, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,
Marie-Hélène Aubert és Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0570)


13.3. Az al-Kurd család ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 és B6-0613/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0608/2008

(amely a B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 és B6-0613/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Ioannis Kasoulides és Mario Mauro, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa és Jamila Madeira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Chris Davies és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli és Eugenijus Maldeikis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans és Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Luisa Morgantini és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0571)

Felszólalások a szavazásról:

- Charles Tannock a B. preambulumbekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak. Marios Matsakis ezután javasolja a szóbeli módosítás megfogalmazásának módosítását, amit Charles Tannock ellenez (az elnök ezt tudomásul véve megerősíti, hogy csak a szerzője által eredetileg megfogalmazott formában szereplő szóbeli módosítás révén módosított eredeti szöveget bocsátják szavazásra);

- Kathalijne Maria Buitenweg a követett eljárásról;

- Charles Tannock a D. preambulumbekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet Marios Matsakis ellenez (az elnök emlékeztet a szóbeli módosításokra vonatkozó hatályos rendelkezésekre), majd a szóbeli módosítást elfogadják;

- Kathalijne Maria Buitenweg a követett eljárásról.

°
° ° °

Felszólal: Véronique De Keyser, aki a képviselőcsoportok által a közös állásfoglalások kialakítása érdekében folytatott tanácskozások módjáról kérdez, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, aki tiltakozik a szóbeli módosításoknak a jelenlegi szavazások óráján szerinte túlzott mértékű alkalmazása ellen, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki és Paulo Casaca, utóbbi Luisa Morgantini felszólalásával kapcsolatban.

Az elnök kifejti, hogy a szóbeli módosításokkal kapcsolatban tett észrevételeket továbbítani fogják az illetékes szervekhez, de az eljárási szabályzatot minden körülmények között tiszteletben tartották.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az UEN képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Antonio Mussa


16. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Társbizottságok

ITRE bizottság

- A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(vélemény: CULT, ECON)
Társbizottságok ITRE, IMCO
(Az Elnökök Értekezletének 2008.11.13-i határozatát követően.)

LIBE bizottság

- Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(vélemény: PETI, JURI, INTA)
Társbizottságok LIBE, AFCO
(Az Elnökök Értekezletének 2008.11.13-i határozatát követően.)


17. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 27/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0376/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 36/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0377/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 38/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0379/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a hitelminősítő intézetekről (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a Tanács határozatára a Koreai Köztársaság kormánya és az Európai Közösség közötti, versenyellenes tevékenységek elleni együttműködésre irányuló megállapodás megkötéséről (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

ECON

- Javaslat a Tanács határozatára a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatáról (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, ECON, TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (átdolgozás) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

JURI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év (SEC(2008)2359 [01] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Parlament (SEC(2008)2359 [02] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Tanács (SEC(2008)2359 [03] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Bíróság (SEC(2008)2359 [04] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Számvevőszék (SEC(2008)2359 [05] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (SEC(2008)2359 [06] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Régiók Bizottsága (SEC(2008)2359 [07] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Ombudsman (SEC(2008)2359 [08] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Adatvédelmi Biztos (SEC(2008)2359 [09] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- A Tanács által 2008. november 18-án készített 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2008-as pénzügyi évre (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (SEC(2008)2359 [10] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (SEC(2008)2359 [11] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Újjáépítési Ügynökség (SEC(2008)2359 [12] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Alapjogi Ügynökség (SEC(2008)2359 [13] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év - Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (SEC(2008)2359 [14] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Környezetvédelmi Ügynökség (SEC(2008)2359 [15] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Az Európai Közösségek Bizottsága : Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (SEC(2008)2359 [16] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (SEC(2008)2359 [17] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Gyógyszerügynökség (SEC(2008)2359 [18] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Eurojust (SEC(2008)2359 [19] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Képzési Alapítvány (SEC(2008)2359 [20] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (SEC(2008)2359 [21] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (SEC(2008)2359 [22] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (SEC(2008)2359 [23] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (SEC(2008)2359 [24] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (SEC(2008)2359 [25] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Vasúti Ügynökség (SEC(2008)2359 [26] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Rendőrakadémia (SEC(2008)2359 [27] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – FRONTEX (SEC(2008)2359 [28] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (SEC(2008)2359 [29] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (SEC(2008)2359 [30] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- Az Európai Közösségek Bizottsága: Az Európai Közösségek végleges éves beszámolója – 2007-es pénzügyi év – Európai Vegyianyag-ügynökség (SEC(2008)2359 [31] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

BUDG

- Javaslat a Tanács irányelvére a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (kodifikált szöveg) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács rendeletére az állatok leölésük során való védelméről (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI


19. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2008.12.03 és 2008.12.04.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.25 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat