Indiċi 
Minuti
PDF 231kWORD 208k
Il-Ħamis, 20 ta' Novembru 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri – 2007
 4.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (dibattitu)
 5.Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.L-abbozz ta' baġit li jemenda Nru 8/2008: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fl-ilment 1487/2005/GG (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Il-futur tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet, il-finanzjament tagħhom u x-xejra lejn l-individwalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin * (votazzjoni)
  6.6.Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol * (votazzjoni)
  6.7.Emenda tar-Regolament Waħdieni dwar id-WTO * (votazzjoni)
  6.8.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  6.9.L-Unjoni Ewropea u data PNR (votazzjoni)
  6.10.Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (votazzjoni)
  6.11.Risposta tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  6.12.Politika spazjali Ewropea: l-Ewropa u l-ispazju (votazzjoni)
  6.13.Il-bżonn tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar l-armi ta' tip "cluster" qabel l-aħħar tal-2008 (votazzjoni)
  6.14.HIV/AIDS: Screening u kura preventiva (votazzjoni)
  6.15.Is-sitwazzjoni tat-trobbija tan-naħal (votazzjoni)
  6.16.Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari
 11.Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  12.1.Is-Somalja
  12.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja
  12.3.Il-każ tal-familja al-Kurd
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Is-Somalja (votazzjoni)
  13.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja (votazzjoni)
  13.3.Il-każ tal-familja al-Kurd (votazzjoni)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Dati tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri

Id-dibattitu sar fid-data 18.11.2008 (punt 15 tal- Minuti ta' 18.11.2008).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu li jipprovdi għajnuna finanzjarja fuq tul ta' żmien medju għall-bilanċ ta' pagamenti tal-Istati Membri (B6-0614/2008)

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


3. Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri – 2007

Vitor Manuel Silva Caldeira, (President tal-Qorti ta' l-Awdituri), ippreżenta r-rapport annwali tal-istituzzjoni tiegħu.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Jean-Pierre Audy f'isem il-Grupp PPE-DE, Herbert Bösch f'isem il-Grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp IND/DEM, Ashley Mote Membru mhux affiljat, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber u Paulo Casaca.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, ukoll biex jiddeplora n-nuqqas ta' preżenza tal-Kunsill, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, l-ewwel dwar l-intervent ta' José Javier Pomés Ruiz, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange u Rumiana Jeleva.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova u Christopher Heaton-Harris.

Tkellmu:Vitor Manuel Silva Caldeira, u Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar l-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE-DE, Herbert Bösch f'isem il-Grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN.

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin u Herbert Bösch, dwar fatt personali minħabba l-intervent ta' Hans-Peter Martin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris u Paul Rübig.

Tkellmu: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, bl-istess mod minħabba l-intervent ta' Hans-Peter Martin, u Hans-Peter Martin dwar fatt personali minħabba l-intervent ta' Ingeborg Gräßle.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


5. Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0085/2008) mressqa minn Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Reviżjoni tar-Rakkomandazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi għall-kriterji minimi għal spezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Caroline Jackson f'isem il-Grupp PPE-DE, Genowefa Grabowska f'isem il-Grupp PSE, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu u Siim Kallas.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fl-aħħar tad-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Miroslav Ouzký u Caroline Jackson, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-eżami mill-ġdid tar-rakkomandazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji minimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (B6-0580/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: Punt 6.16 tal-Minuti ta' 20.11.2008.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar l-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0553)


6.2. L-abbozz ta' baġit li jemenda Nru 8/2008: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit li jemenda Nru 8/2008: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 2008 [2008/2287(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0554)


6.3. Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fl-ilment 1487/2005/GG (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fl-ilment 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0555)


6.4. Il-futur tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet, il-finanzjament tagħhom u x-xejra lejn l-individwalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet, il-finanzjament tagħhom u x-xejra lejn l-individwalizzazzjoni [2007/2290(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0556)


6.5. Il-kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0557)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0557)


6.6. Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0558)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0558)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Qabel il-votazzjoni għall-Emenda14, Robert Goebbels reġa' tkellem dwar il-votazzjoni għall-Emenda 1 biex jitlob li terġa' ssir (Il-President irrifjuta li jerġa' jmur lura u kkonferma li r-riżultat tal-votazzjoniji kien milqugħ).


6.7. Emenda tar-Regolament Waħdieni dwar id-WTO * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (“Ir-Regolament Waħdieni dwar id-WTO”) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2008)0559)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0559)


6.8. Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi appoġġ finanzjarju għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0560)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0560)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Pervenche Berès ippreżentat emenda orali għall-Emenda 1 li ġiet aċċettata.


6.9. L-Unjoni Ewropea u data PNR (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0615/2008

Id-dibattitu sar fid-data 20.10.2008 (punt 15 tal- Minuti ta' 20.10.2008).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret għall-20.11.2008 (punt 2 tal- Minuti ta' 20.11.2008).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill), Sophia in 't Veld u Daniel Cohn-Bendit.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0561)


6.10. Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0614/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0562)


6.11. Risposta tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 u B6-0595/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0590/2008

(flok B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 u B6-0595/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Jürgen Schröder, Colm Burke u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson u Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN
Frithjof Schmidt u Angelika Beer f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2008)0563)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0591/2008 skadiet.)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Pasqualina Napoletano ippreżentat emenda orali għall-Emenda 1.

Minħabba li aktar minn 40 Membru oġġezzjonaw għall-emenda orali, din ma ġietx inkorporata.


6.12. Politika spazjali Ewropea: l-Ewropa u l-ispazju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0582/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0564)


6.13. Il-bżonn tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar l-armi ta' tip "cluster" qabel l-aħħar tal-2008 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0588/2008 u B6-0589/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0589/2008

Adottata (P6_TA(2008)0565)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0588/2008 ġiet irtirata.)


6.14. HIV/AIDS: Screening u kura preventiva (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 u B6-0587/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0581/2008

(flok B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 u B6-0587/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin u Colm Burke f'isem il-Grupp PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh u Anne Van Lancker f'isem il-Grupp PSE
Georgs Andrejevs f'isem il-Grupp ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-Grupp Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto u Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0566)


6.15. Is-sitwazzjoni tat-trobbija tan-naħal (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0579/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0567)


6.16. Eżami mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0580/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0568)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Rapport Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Rapport Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling u Anja Weisgerber

HIV/AIDS: Screening u kura preventiva - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Risposta tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Is-sitwazzjoni tat-trobbija tan-naħal - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges u Astrid Lulling


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari

Aldo Patriciello indirizza lill-Presidenza b'talba favur id-difiża tal-immunità u l-privileġġi tiegħu fil-qafas ta' proċedura kriminali li għaddejja bħalissa fil-Qorti ta' Campobasso (l-Italja).

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


11. Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (Tfassil mill-ġdid) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
irreferut responsabbli: EMPL

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-18 ta' Novembru 2008 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
irreferut responsabbli: IMCO

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 21.11.2008.


12. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 18.11.2008)


12.1. Is-Somalja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 u B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki u Urszula Gacek ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, u Tadeusz Zwiefka.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke u Marcin Libicki.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


12.2. Piena tal-mewt fin-Niġerja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 u B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki u Michael Gahler ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, u Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė u Zdzisław Zbigniew Podkański.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


12.3. Il-każ tal-familja al-Kurd

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 u B6-0613/2008

Tkellem Marios Matsakis (awtur) l-ewwel dwar ir-reazzjonijiet li pprovoka l-intervent tiegħu tad-09.07.2008 (punt 15 tal- Minuti ta' 09.07.2008) u wara biex jippreżenta l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki u Bernd Posselt ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Jana Hybášková f'isem il-Grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE, fost oħrajn dwar il-possibilità li jitressqu emendi orali għat-testi mressqa għall-votazzjoni l-Ħamis wara nofsinhar (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet applikabbli f'dan il-qasam), Marios Matsakis, dwar l-istess mistoqsija, Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, l-ewwel dwar l-istess suġġett (Il-President saħaq fuq l-ispeċifiċità tal-emendi orali), u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp PSE.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Paulo Casaca.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Is-Somalja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 u B6-0601/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0596/2008

(flok B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 u B6-0601/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet u Raimon Obiols i Germà f'isem il-Grupp PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez u Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN,
Margrete Auken u Marie-Hélène Aubert f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Esko Seppänen u Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0569)


13.2. Piena tal-mewt fin-Niġerja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 u B6-0607/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0602/2008

(flok B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 u B6-0607/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE,
Pasqualina Napoletano u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN,
Marie-Hélène Aubert u Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0570)


13.3. Il-każ tal-familja al-Kurd (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 u B6-0613/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0608/2008

(flok B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 u B6-0613/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Ioannis Kasoulides u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa u Jamila Madeira f'isem il-Grupp PSE,
Chris Davies u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli u Eugenijus Maldeikis f'isem il-Grupp UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans u Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0571)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Charles Tannock ressaq emenda orali għall-Premessa B, li ġiet aċċettata. Marios Matsakis għalhekk issuġġerixxa tibdil fil-mod kif inkitbet din l-emenda orali, tibdil li għalih oppona Charles Tannock (Il-President, li qabel ma' din l-oppożizzjoni, ikkonferma li se jitressaq biss għall-votazzjoni it-test mibdul mill-emenda orali kif oriġinarjament inkitbet mill-awtur tagħha);

- Kathalijne Maria Buitenweg dwar il-proċedura li kien imiss;

- Charles Tannock ressaq emenda orali għall-Premessa D, li għaliha oppona Marios Matsakis (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar l-emendi orali), u li ġiet aċċettata;

- Kathalijne Maria Buitenweg dwar il-proċedura li kien imiss .

°
° ° °

Tkellmu: Véronique De Keyser, li staqsiet dwar il-mod kif il-gruppi politiċi jmexxu n-negozjati sabiex jintlaħqu riżoluzzjonijiet komuni, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, li tkellem dwar dak li hu jqis bħala użu eċċessiv tal-emendi orali waqt il-Ħin tal-Votazzjonijiet attwali, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki u Paulo Casaca, dan tal-aħħar dwar l-intervent ta' Luisa Morgantini.

Il-President qal li r-rimarki li saru dwar l-użu tal-emendi orali ser ikunu mgħoddija lill-entitajiet kompetenti, iżda li f'kull mument ir-Regoli ta' Proċeduri kienu ġew irrispettati.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp UEN:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran: Antonio Mussa


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kumitati assoċjati

Kumitat ITRE

- Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(opinjoni: CULT, ECON)
Kumitati assoċjati ITRE, IMCO
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 13.11.2008)

Kumitat LIBE

- Aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(opinjoni: PETI, JURI, INTA)
Kumitati assoċjati LIBE, AFCO
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 13.11.2008)


17. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 27/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0376/2008).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu bi qbil mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 36/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0377/2008).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu bi qbil mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 38/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0379/2008).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu bi qbil mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin: mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonkludi l-Ftehima bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Korea u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fuq attivitajiet antikompetittivi (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar netwerk ta' Informazzjoni ta' Twissija dwar l-Infrastruttura Kritika (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ITRE, ECON, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u informazzjoni standard tal-prodotti dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

JURI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007- Il-Parlament Ewropew (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Il-Kunsill (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007- Il-Qorti tal-Ġustizzja (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Il-Qorti ta' l-Awdituri (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Ombudsman Ewropew (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-data (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 8 għas-sena finanzjarja 2008 stabbilit mill-Kunsill fit-18 ta' Novembru 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Awtoritá Ewropea dwar is-Sigurtá fl-Ikel (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Aġenzija Ewropea għal-Linji Ferrovjarji (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - Akkademja Ewropea tal-Pulizija (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena finanzjarja 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal- Kunsill dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI


19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skont l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 03.12.2008 u 04.12.2008.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza