Kazalo 
Zapisnik
PDF 220kWORD 199k
Četrtek, 20. november 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Finačna pomoč državam članicam (vloženi predlogi resolucij)
 3.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2007
 4.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***I (razprava)
 5.Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sprememba proračuna št. 8/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Posebno poročilo evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu, ki je sledilo osnutku priporočila Svetu Evropske unije v zvezi s pritožbo 1487/2005/GG (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Sistemi socialne varnosti in pokojninski sistemi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce * (glasovanje)
  
6.6.Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo * (glasovanje)
  
6.7.Sprememba Uredbe o enotni SUT * (glasovanje)
  
6.8.Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic * (glasovanje)
  
6.9.Evidenca imen letalskih potnikov v EU (glasovanje)
  
6.10.Finančna pomoč državam članicam (glasovanje)
  
6.11.Odziv Evropske unije na poslabšanje razmer na vzhodu Demokratične republike Kongo (glasovanje)
  
6.12.Evropska vesoljska politika: trezen premislek o vesolju (glasovanje)
  
6.13.Konvencija o kasetnem strelivu mora začeti veljati pred koncem leta 2008 (glasovanje)
  
6.14.HIV/aids: odkrivanje in zgodnje zdravljenje (glasovanje)
  
6.15.Stanje na področju čebelarstva (glasovanje)
  
6.16.Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 11.Predložitev skupnih stališč Sveta
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Somalija
  
12.2.Smrtna kazen v Nigeriji
  
12.3.Primer družine al-Kurd
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Somalija (glasovanje)
  
13.2.Smrtna kazen v Nigeriji (glasovanje)
  
13.3.Primer družine al-Kurd (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Prerazporeditev sredstev
 18.Predložitev dokumentov
 19.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.

°
° ° °

Predsednik je čestital Ottu von Habsburgu, poslancu Evropskega parlamenta od leta 1979 do leta 1999, za njegov 96. rojstni dan.


2. Finačna pomoč državam članicam (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Finačna pomoč državam članicam

Razprava je potekala 18.11.2008 (točka 15 zapisnika z dne 18.11.2008).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès v imenu odbora ECON o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članico (B6-0614/2008)

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 20.11.2008.


3. Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2007

Da Silva Caldeira, predsednik Računskega sodišča, je predstavil letno poročilo svoje institucije.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE-DE, Herbert Bösch v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Ashley Mote samostojni poslanec, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber in Paulo Casaca.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, ki je obžaloval odsotnost Sveta, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu najprej o govoru Joséja Javiera Pomésa Ruiza, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange in Rumiana Jeleva.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova in Christopher Heaton-Harris.

Govorila sta Silva Caldeira in Siim Kallas.

Razprava se je zaključila.


4. Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle je predstavila poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE-DE, Herbert Bösch v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys samostojni poslanec, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin in Herbert Bösch z osebno izjavo o govoru Hans-Petra Martina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris in Paul Rübig.

Govorili so Siim Kallas, Ingeborg Gräßle prav tako o govoru Hans-Petra Martina, ter Hans-Peter Martin z osebno izjavo o govoru Ingeborg Gräßle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 20.11.2008.


5. Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0085/2008), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Komisiji: Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Caroline Jackson v imenu skupine PPE-DE, Genowefa Grabowska v imenu skupine PSE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu in Siim Kallas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Miroslav Ouzký in Caroline Jackson v imenu odbora ENVI o ponovnem pregledu Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (B6-0580/2008)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 20.11.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0553)


6.2. Sprememba proračuna št. 8/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba proračuna Evropske unije št. 8/2008 za proračunsko leto 2008 [2008/2287(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0554)


6.3. Posebno poročilo evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu, ki je sledilo osnutku priporočila Svetu Evropske unije v zvezi s pritožbo 1487/2005/GG (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Posebno poročilo evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu, ki je sledilo osnutku priporočila Svetu Evropske unije v zvezi s pritožbo 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0555)


6.4. Sistemi socialne varnosti in pokojninski sistemi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Prihodnost sistemov socialne varnosti in pokojninskih sistemov: njihovo financiranje in vedno večja individualizacija [2007/2290(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0556)


6.5. Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0557)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0557)


6.6. Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice, ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0558)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0558)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Pred glasovanjem o predlogu spremembe 14 je Robert Goebbels zahteval, da se ponovi glasovanje o predlogu spremebe 1. (Predsednica je zavrnila možnost vrnitve nazaj na to glasovanje in je potrdila izid glasovanja.)


6.7. Sprememba Uredbe o enotni SUT * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o enotni SUT") [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0368/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P6_TA(2008)0559)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0559)


6.8. Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0560)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0560)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Pervenche Berès je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


6.9. Evidenca imen letalskih potnikov v EU (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0615/2008

Razprava je potekala 20.10.2008 (točka 15 zapisnika z dne 20.10.2008).

Predlog resolucije je bil najavljen 20.11.2008 (točka 2 zapisnika z dne 20.11.2008).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

Govorili so Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu), Sophia in 't Veld in Daniel Cohn-Bendit.

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0561)


6.10. Finančna pomoč državam članicam (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0614/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0562)


6.11. Odziv Evropske unije na poslabšanje razmer na vzhodu Demokratične republike Kongo (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 in B6-0595/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0590/2008

(ki nadomešča B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 in B6-0595/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Jürgen Schröder, Colm Burke in Geoffrey Van Orden v imenu skupine PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN
Frithjof Schmidt in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P6_TA(2008)0563)

(Predlog resolucije B6-0591/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Pasqualina Napoletano je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1.

Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


6.12. Evropska vesoljska politika: trezen premislek o vesolju (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0582/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0564)


6.13. Konvencija o kasetnem strelivu mora začeti veljati pred koncem leta 2008 (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0588/2008 in B6-0589/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0589/2008

Sprejeto (P6_TA(2008)0565)

(Predlog resolucije B6-0588/2008 je bil umaknjen.)


6.14. HIV/aids: odkrivanje in zgodnje zdravljenje (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 in B6-0587/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0581/2008

(ki nadomešča B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 in B6-0587/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin in Colm Burke v imenu skupine PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh in Anne Van Lancker v imenu skupine PSE
Georgs Andrejevs v imenu skupine ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0566)


6.15. Stanje na področju čebelarstva (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0579/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0567)


6.16. Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0580/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0568)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Poročilo: Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Poročilo: Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling in Anja Weisgerber

HIV/aids: odkrivanje in zgodnje zdravljenje - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Odziv Evropske unije na poslabšanje razmer na vzhodu Demokratične republike Kongo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Stanje na področju čebelarstva - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges in Astrid Lulling


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Aldo Patriciello je na predsedstvo naslovil prošnjo za zaščito svoje imunitete in privilegijev v okviru sodnega postopka, ki poteka pred sodiščem v Campobassu (Italija).

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana odboru JURI.


11. Predložitev skupnih stališč Sveta

predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
posredovano pristojni: EMPL

- Skupno stališče Sveta z dne 18. novembra 2008 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 21.11.2008.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 18.11.2008)


12.1. Somalija

Predlogi resolucij B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 in B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki in Urszula Gacek so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, in Tadeusz Zwiefka.

Po postopku "catch the eye" so govorili Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke in Marcin Libicki.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 20.11.2008.


12.2. Smrtna kazen v Nigeriji

Predlogi resolucij B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 in B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki in Michael Gahler so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, in Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Laima Liucija Andrikienė in Zdzisław Zbigniew Podkański.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 20.11.2008.


12.3. Primer družine al-Kurd

Predlogi resolucij B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 in B6-0613/2008

Govoril je Marios Matsakis (avtor) o odzivih na njegov govor dne 09.07.2008 (točka 15 zapisnika z dne 09.07.2008), nato je predstavil predlog resolucije B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki in Bernd Posselt so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jana Hybášková v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE med drugim o možnosti za podajo ustnih predlogov sprememb za besedila, ki so bila dana na glasovanje v četrtek popoldne (predsednik je spomnil na določbe, ki veljajo v tem primeru), Marios Matsakis o istem vprašanjau, Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE najprej na isto temo (predsednik je poudaril posebnost ustnih predlogov sprememb), in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE.

Po postopku "catch the eye" je govoril Paulo Casaca.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 20.11.2008.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Somalija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 in B6-0601/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0596/2008

(ki nadomešča B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 in B6-0601/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet in Raimon Obiols i Germà v imenu skupine PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez in Fiona Hall v imenu skupine ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN,
Margrete Auken in Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE,
Esko Seppänen in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0569)


13.2. Smrtna kazen v Nigeriji (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 in B6-0607/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0602/2008

(ki nadomešča B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 in B6-0607/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE,
Pasqualina Napoletano in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato in Marco Pannella v imenu skupine ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN,
Marie-Hélène Aubert in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0570)


13.3. Primer družine al-Kurd (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 in B6-0613/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0608/2008

(ki nadomešča B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 in B6-0613/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Ioannis Kasoulides in Mario Mauro v imenu skupine PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa in Jamila Madeira v imenu skupine PSE,
Chris Davies in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans in Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE,
Luisa Morgantini in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0571)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi B, ki je bil upoštevan. Marios Matsakis je nato predlagal spremembo pri oblikovanju tega ustnega predloga spremembe, ki ji je nasprotoval Charles Tannock (predsednik je ugotovil, da se nasprotuje temu predlogu, zato je potrdil, da bo dano na glasovanje le besedilo, spremenjeno z ustnim predlogom spremembe, kot ga je prvotno oblikoval njegov avtor);

- Kathalijne Maria Buitenweg o uporabljenem postopku;

- Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi D, ki mu je nasprotoval Marios Matsakis (predsednik je opozoril na določbe, ki veljajo za ustne predloge sprememb), ustni predlog spremembe pa je bil upoštevan;

- Kathalijne Maria Buitenweg o uporabljenem postopku.

°
° ° °

Govorili so Véronique De Keyser, ki se je vprašala, kako politične skupine vodijo pogajanja, da pridejo do skupnih resolucij, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, ki je izrazil svoje nasprotovanje dejstvu, da so ustni predlogi sprememb prepogosto uporabljeno sredstvo med tem časom glasovanja, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki in Paulo Casaca, ki se je oglasil v zvezi z govorom Luise Morgantini.

Predsednik je izjavil, da bodo opažanja v zvezi z uporabo ustnih predlogov sprememb posredovana pristojnim organom, vendar je poudaril, da je v vsakem primeru bil spoštovan Poslovnik..


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


15. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine UEN je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Delegacija za odnose z Iranom: Antonio Mussa


16. Sklepi o določenih dokumentih

Pirdruženi odbori

odbor ITRE

- Sprememba uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilni telefoni) in direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(mnenje: CULT, ECON)
Pirdruženi odbori ITRE, IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.11.2008)

odbor LIBE

- Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(mnenje: PETI, JURI, INTA)
Pirdruženi odbori LIBE, AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.11.2008)


17. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 27/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0376/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 36/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0377/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 38/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0379/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.


18. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Vlado Republike Koreje in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri protikonkurenčnih dejavnostih (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ECON

- Predlog Odločbe Sveta o informacijskem omrežju za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ITRE, ECON, TRAN

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

JURI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski parlament (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Svet (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Sodišče (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Računsko sodišče (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007- Evropski ekonomsko-socialni odbor (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Odbor regij (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih Skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski varuh človekovih pravic (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog spremembe proračuna št. 8 za proračunsko leto 2008, ki ga je Svet pripravil 18. novembra 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za obnovo (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFET

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 – Agencija za temeljne pravice (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za okolje (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Prevajalski center za organe Evropske unije (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za zdravila (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007- Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007- Evropska agencija za pomorsko varnost (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropske agencije za varnost v letalstvu (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za varnost hrane (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska železniška agencija (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska Komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - Evropska policijska akademija (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 – Evropski nadzorni organ za GNSS (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, JURI

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 – Agencija Skupnosti za ndzor ribištva (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija: Končni zaključni računi Evropskih skupnosti - Proračunsko leto 2007 – Evropska agencija za kemikalije (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Uredba Sveta o spremembi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

BUDG

- Predlog Direktiva Sveta o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (Kodificirano besedilo) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o zaščiti živali pri usmrtitvi (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI


19. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 3.12.2008 in 4.12.2008.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov