Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου