Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0241(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0436/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 15
CRE 03/12/2008 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

15. Участие на Израел в програми на Общността *** - Участие на Израел в програми на Общността (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на държавата Израел в програмите на Общността [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Изявления на Съвета и на Комисията: Участие на Израел в програми на Общността

Véronique De Keyser представи доклада.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, и Luca Romagnoli, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Pasqualina Napoletano, Ioannis Kasoulides, Proinsias De Rossa, Elmar Brok и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa и Hannes Swoboda.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen и Véronique De Keyser.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, от името на комисията AFET, относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността (B6-0616/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност