Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0436/2008

Debatter :

PV 03/12/2008 - 15
CRE 03/12/2008 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 3 december 2008 - Bryssel

15. Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram *** - Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

Véronique De Keyser redogjorde för sitt betänkande.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, och Luca Romagnoli, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Pasqualina Napoletano, Ioannis Kasoulides, Proinsias De Rossa, Elmar Brok och Zbigniew Zaleski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa och Hannes Swoboda.

Talare: Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen och Véronique De Keyser.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, för utskottet AFET, om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram (B6-0616/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy