Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2669(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

16. Мерки за подобряване на условията за малките и средни предприятия в „Акта за малкия бизнес“ в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0113/2008) зададен от Edit Herczog, от името на групата PSE, и Nicole Fontaine, от името на групата PPE-DE, към Съвета: мерките за подобряване на условията за малките и средни предприятия в Акта за малкия бизнес в Европа (B6-0485/2008)

Edit Herczog и Nicole Fontaine развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Giles Chichester, от името на групата PPE-DE, Neena Gill, от името на групата PSE, Šarūnas Birutis, от името на групата ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău и Dominique Vlasto.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon и Pierre Pribetich.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister и Paul Rübig.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Günter Verheugen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nicole Fontaine и Giles Chichester, от името на групата PPE-DE, и Edit Herczog, от името на групата PSE, относно мярката за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act (B6-0617/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 04.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност