Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2669(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Debaty :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 3 grudnia 2008 r. - Bruksela

16. Działania mające na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie – Karta Małych Przedsiębiorstw (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0113/2008) zadane przez Edit Herczog w imieniu grupy PSE i Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE do Rady: w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie - Karta Małych Przedsiębiorstw (B6-0485/2008)

Edit Herczog i Nicole Fontaine zadały pytanie ustne.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Giles Chichester w imieniu grupy PPE-DE, Neena Gill w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău i Dominique Vlasto.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon i Pierre Pribetich.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister i Paul Rübig.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Günter Verheugen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Nicole Fontaine i Giles Chichester w imieniu grupy PPE-DE oraz Edit Herczog w imieniu grupy PSE w sprawie środków na rzecz poprawcy otoczenia MŚP w dokumencie „Small Business Act” dla Europy (B6-0617/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 04.12.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności