Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 3. decembra 2008 - Brusel

16. Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0113/2008) , ktorú položila Edit Herczog za skupinu PSE, a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE, pre Radu: O krokoch zameraných na zlepšenie prostredia pre malé a stredné podniky v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (B6-0485/2008)

Edit Herczog a Nicole Fontaine rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău a Dominique Vlasto.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon a Pierre Pribetich.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister a Paul Rübig.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Günter Verheugen.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Nicole Fontaine a Giles Chichester za skupinu PPE-DE, a Edit Herczog za skupinu PSE, o kroku k zlepšeniu podmienok pre malé a stredné podniky v Európe – iniciatíve Small Business Act (B6-0617/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 04.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia