Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2669(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Debatter :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 3 december 2008 - Bryssel

16. Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0113/2008) från Edit Herczog för PSE-gruppen, och Nicole Fontaine för PPE-DE-gruppen, till rådet: Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (B6-0485/2008)

Edit Herczog och Nicole Fontaine utvecklade den muntliga frågan.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giles Chichester för PPE-DE-gruppen, Neena Gill för PSE-gruppen, Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău och Dominique Vlasto.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon och Pierre Pribetich.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister och Paul Rübig.

Talare: Jean-Pierre Jouyet och Günter Verheugen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Nicole Fontaine och Giles Chichester för PPE-DE-gruppen, och Edit Herczog för PSE-gruppen, om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (B6-0617/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 04.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy