Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0619/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 17
CRE 03/12/2008 - 17

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.9
CRE 04/12/2008 - 7.9

Приети текстове :

P6_TA(2008)0580

Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

17. Износ на оръжия (Кодекс на поведение) (разискване)
CRE

Изявление на Съвета: Износ на оръжия (Кодекс на поведение)

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се: Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Renate Weber, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis и Jan Cremers.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Ioan Mircea Paşcu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие – липса на обща позиция на Съвета и невъзможност инстументът да се превърне в правно обвързващ инструмент – необходимост от контрол на търговията с оръжие (B6-0619/2008),

- Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие (B6-0620/2008),

- Stefano Zappalà и Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, Renate Weber, от името на групата ALDE, и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие (B6-0621/2008),

- Tobias Pflüger и Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие – неприемане от страна на Съвета на общата позицията, която би направила този инструмент правно обвързващ – ноебходимост от контрол на посредничеството в търговията с оръжие (B6-0622/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 04.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност