Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Пълни стенографски протоколи

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Dragoş Florin David, Маруся Иванова Любчева, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa, Neena Gill, Marco Pannella, László Tőkés, Marcin Libicki, Ilda Figueiredo, Десислав Чуколов, Romana Jordan Cizelj, Proinsias De Rossa, Sylwester Chruszcz, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Colm Burke, Csaba Sógor, Zita Pleštinská и Avril Doyle.

Правна информация - Политика за поверителност