Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0396/2008

Внесени текстове :

A6-0396/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0576

Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

19. Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Комисия по развитие. Докладчик: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell представи доклада.

Изказа се Louis Michel (член на Комисията).

Изказаха се: László Surján (докладчик по становището на комисията BUDG), Stéphane Le Foll (докладчик по становището на комисията AGRI), Colm Burke, от името на групата PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, и Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Konstantinos Droutsas, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Изказаха се: Louis Michel и Gay Mitchell.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 04.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност