Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0149(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0396/2008

Teksty złożone :

A6-0396/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0576

Protokół
Środa, 3 grudnia 2008 r. - Bruksela

19. Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Głos zabrali: László Surján (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Stéphane Le Foll (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Colm Burke w imieniu grupy PPE-DE, Josep Borrell Fontelles w imieniu grupy PSE, Kyösti Virrankoski w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE i Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Konstantinos Droutsas w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Głos zabrali: Louis Michel i Gay Mitchell.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 04.12.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności