Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0396/2008

Predkladané texty :

A6-0396/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 04/12/2008 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0576

Zápisnica
Streda, 3. decembra 2008 - Brusel

19. Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell uviedol správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: László Surján (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Stéphane Le Foll (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Colm Burke za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE a Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Vystúpili: Louis Michel a Gay Mitchell.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 04.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia