Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2151(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0427/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0581

Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

20. Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) * - Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки * - Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки [COM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки [COM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Доклад относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност [2008/2151(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A6-0427/2008)

José Manuel García-Margallo y Marfil представи своите доклади.

Bart Staes представи доклада.

Изказа се Louis Michel (член на Комисията).

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията JURI), Gabriele Stauner, от името на групата PPE-DE, Vladimír Maňka, от името на групата PSE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се: Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 04.12.2008, точка 7.7 от протокола от 04.12.2008 и точка 7.10 от протокола от 04.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност