Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2151(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0427/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0581

Protokół
Środa, 3 grudnia 2008 r. - Bruksela

20. Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi (wspólny system VAT) * - Zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi * - Specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w zakresie podatku VAT (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi [COM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi [COM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w zakresie podatku VAT [2008/2151(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0427/2008)

José Manuel García-Margallo y Marfil przedstawił swoje sprawozdania.

Bart Staes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Gabriele Stauner w imieniu grupy PPE-DE, Vladimír Maňka w imieniu grupy PSE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Sergej Kozlík niezrzeszony i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 04.12.2008, pkt 7.7 protokołu z dnia 04.12.2008 i pkt 7.10 protokołu z dnia 04.12.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności