Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0131/2008

Внесени текстове :

O-0131/2008 (B6-0490/2008)

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 21
CRE 03/12/2008 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел

21. Привеждане в действие на REACH (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0131/2008) зададен от Guido Sacconi, от името на групата PSE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, John Bowis, от името на групата PPE-DE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, и Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, към Комисията: Предварителна регистрация на въведени вещества съгласно Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (B6-0490/2008)

Guido Sacconi и John Bowis развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Guido Sacconi.

Изказа се Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност