Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 3 december 2008 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement)
 5.Verklaringen van de Voorzitter
 6.Ingekomen stukken
 7.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Kredietoverschrijvingen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Welkomstwoord
 12.Voorbereiding van de Europese Raad (11-12 december 2008) (debat)
 13.Toekomstige mondiale architectuur van de financiële markten en economisch herstelplan van de Europese Unie (debat)
 14.Europese strategie ten aanzien van de Roma (debat)
 15.Deelname van Israël aan communautaire programma's *** - Deelname van Israël aan communautaire programma's (debat)
 16.Maatregelen ter verbetering van het klimaat voor het mkb in de Europese wet voor kleine ondernemingen (debat)
 17.Wapenexport (gedragscode) (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden ***I (debat)
 20.Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk btw-stelsel) * - Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer * - Speciaal verslag nr. 8/2007 van de Rekenkamer over de administratieve samenwerking op het gebied van btw (debat)
 21.Tenuitvoerlegging REACH (debat)
 22.De situatie van vrouwen in de Balkan (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (140 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (117 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (202 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid